Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Get Adobe Flash player

Ogólnie "Cyberprzemoc"

Cyberprzemoc

Poważne  zagrożenia  dla  młodych  internautów  zazwyczaj  kojarzone  są
z problemem pedofilii lub innymi formami działań dorosłych przeciwko dzieciom. Kwestie
te  nie  tracą  niestety  na  aktualności,  jednak  w  ostatnim  czasie,  wraz  z  coraz  większą
dostępnością nowych mediów dla dzieci  i coraz szerszą gamą możliwości  jakie  te media
oferują,  poważnym  zagrożeniem  dla  najmłodszych  stają  się  również  ich  rówieśnicy.
Problem  określany  terminem  „cyber bullying”  lub  coraz  popularniejszym  w  Polsce
terminem  „cyber przemoc”  zauważony  został  zaledwie  kilka  lat  temu,  jednak  bardzo
szybko uznany został za poważną kwestię  społeczną  i przeciwdziałanie mu  jest obecnie
priorytetem  większości  programów  edukacyjnych  poświęconych  bezpieczeństwu  dzieci
w Sieci.

 


 

Cyberprzemoc to ...

Zjawisko cyber przemocy najkrócej definiuje się jako przemoc z użyciem

technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Owe technologie to głównie Internet

oraz telefony komórkowe. Część definicji ogranicza stosowanie terminu „cyber bullying”,

czy „cyber przemoc” wyłącznie do przemocy rówieśniczej, inne nie stawiają ograniczeń

wiekowych, nie wątpliwie jednak najczęściej terminów tych Używa się właśnie

w kontekście przemocy wśród najmłodszych. Podstawowe formy zjawiska to nękanie,

straszenie, szantażowanie z użyciem Sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających,

kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z Użyciem Sieci oraz podszywanie się w Sieci

pod kogoś wbrew jego woli. Do działań określanych mianem cyber przemocy

wykorzystywane są głównie: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony

internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, serwisy SMS i MMS.

W odróżnieniu od „tradycyjnej” przemocy (ang. bullying) zjawisko cyber przemocy

charakteryzuje wysoki poziom anonimowości sprawcy. Ponadto na znaczeniu traci

klasycznie rozumiana „siła”, mierzona cechami fizycznymi czy społecznymi a atutem

sprawcy staje się umiejętność wykorzystywania możliwości, jakie dają media

elektroniczne. Charakterystyczna dla problemu szybkość rozpowszechniania materiałów

kierowanych przeciwko ofierze oraz ich powszechna dostępność w Sieci sprawiają, że jest

zjawisko szczególnie niebezpieczne. Kompromitujące zdjęcia, filmy czy informacje

potrafią zrobić w Internecie bardzo szybką „karierę” a ich usunięcie jest często

praktycznie nie możliwe. Dodatkową uciążliwością dla ofiar cyber przemocy jest stałe

narażenie na atak, niezależnie od miejsca czy pory dnia lub nocy. Kolejną ważną cechą

problemu jest stosunkowo niski poziom kontroli społecznej tego typu zachowań.

Sytuacja doznawania przez dziecko krzywdy za pośrednictwem mediów elektronicznych

jest często trudna do zaobserwowania przez rodziców, czy nauczycieli, szczególnie jeżeli

maja ograniczoną wiedzę i doświadczenia związane z korzystaniem z mediów

elektronicznych.

 

Historia cyberprzemocy

Ocena użytkowników: / 13
SłabyŚwietny 

Pierwsze doniesienia medialne dotyczące zjawiska przemocy rówieśniczej w Sieci

pojawiły się na początku lat 2000. Były to m.in. przypadek japońskiego ucznia nagranego

w krępującej sytuacji w szatni szkolnej kamerą w telefonie komórkowym, sprawa zdjęcia

amerykańskiej uczennicy, której fotografia przerobiona została na zdjęcie pornograficzne,

czy głośna historia filmu w którym chłopiec z Kanady nieporadnie odgrywa scenę walki

z filmu „Gwiezdne Wojny”. Wszystkie te przypadki zyskały rozgłos właśnie dlatego, że

upublicznione materiały zrobiły w „Sieci” bardzo szybką i dużą „karierę”, a ofiary

poniosły bardzo poważne konsekwencje. W opracowaniach dotyczących początków

problemu cyber przemocy najczęściej przytaczany jest ostatni z wymienionych wyżej

przypadków. Film z udziałem kanadyjskiego ucznia nazwanego przez internautów „Star

War Kid” zrobił w sieci olbrzymią globalną karierę przez długi czas pozostając, obok

filmów z udziałem Paris Hilton, najczęściej pobieranym plikiem filmowym w Internecie.

Jego bohater po załamaniu nerwowym wraz z rodziną zmienił miejsce zamieszkania

i przez kilka lat pozostawał pod ścisłą opieką psychiatryczną. Z czasem do media coraz

częściej przytaczały historie przemocy rówieśniczej w Sieci, kończące się nawet

samobójstwami lub próbami samobójczymi. Badania socjologiczne pokazały natomiast,

że problem cyber przemocy to nie tylko jednostkowe spektakularne przypadki, ale

codzienne zjawisko wśród dzieci i młodzieży, którego skala, w zależności od przyjętej

definicji problemu i metody badawczej, dotyczy od 20% do nawet ponad połowy dzieci

i młodzieży.

W Polsce głośno o problemie przemocy rówieśniczej z użyciem mediów

elektronicznych zrobiło się wraz z historią gdańskiej gimnazjalistki, która popełniła

samobójstwo w efekcie przemocy doznanej ze strony rówieśników. W historii ważną rolę

odegrało nagrane aktu krzywdzenia dziewczyny kamerą w telefonie komórkowym. Domniemywano, że groźba upublicznienia zarejestrowanego filmu przyczyniła się do

tragicznego finału tej historii. W ostatnim czasie coraz częściej media przytaczają

poważne przypadki cyber przemocy. Podobnie jak w innych krajach tak i w Polsce badania

pokazują, że przypadki medialne to jedynie mały wycinek powszechnie występującego

zjawiska.

 

Skala "epidemii"

W Polsce problem przemocy rówieśniczej w sieci rozpoznany został na początku 2007

roku przez Fundację Dzieci Niczyje i firmę badawczą Gemius S.A.. W toku badań

Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne”1

dzieci pytane były o doświadczenia

następujących sytuacji:

• Przemoc werbalna w sieci (wulgarne wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie,

straszenie, szantaż)

Rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew woli dziecka

• Publikowanie w sieci filmów, zdjęć i informacji ośmieszających dziecko

Podszywanie się w sieci pod dziecko

 

Respondenci pytani byli również o ich odczucia i reakcję w danej sytuacji oraz proszeni

o próbę określenia sprawcy zdarzenia.

 

Przeciwdziałanie cyberprzemocy

Ocena użytkowników: / 12
SłabyŚwietny 

Dzieci za zwyczaj nie uświadamiają sobie jak krzywdzące mogą być działania

podejmowane online, a ofiary cyber przemocy pozostawione sam na sam z problemem

często nie potrafią sobie z nim poradzić. Dlatego bardzo ważną role w przeciwdziałaniu

cyber przemocy pełni najbliższe otoczenie dziecka. Rodzice i nauczyciele powinni

podejmować działania profilaktyczne oraz szybko interweniować w sytuacji gdy zachodzi

podejrzenie, że dziecko jest ofiarą lub sprawcą przemocy w Sieci.

Problem cyber przemocy coraz częściej jest przedmiotem programów

profilaktycznych i kampanii informacyjnych. W Polsce Fundacja Dzieci Niczyje realizuje od

stycznia 2008 roku kompleksową akcję społeczną „Stop Cyberprzemocy”2

w ramach

której prezentowane są w mediach reklamy prasowe, telewizyjne i radiowe zwracające

uwagę dorosłych na specyfikę i skalę problemu cyber przemocy oraz rolę rodziców

w zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa w Sieci. Drugim ważnym elementem akcji jest

propozycja edukacyjna adresowana do uczniów szkół gimnazjalnych. Ze strony

www.dzieckowsieci.pl nauczyciele gimnazjalni mogą pobrać scenariusze lekcji oraz krótki

film prezentujący przypadek cyber przemocy z perspektywy ofiary, sprawcy oraz świadka.

Po prezentacji filmu nauczyciele prowadzą zajęcia z czynnym udziałem uczniów

(dyskusja, praca w grupach) odwołując się do zaprezentowanej w filmie sytuacji oraz

wypowiedzi jego bohaterów. Nauczyciele zwracają szczególną uwagę na specyfikę

problemu przemocy rówieśniczej w Sieci, sytuację ofiary, rolę świadków oraz możliwe

konsekwencje dla sprawców cyber przemocy. W ramach zajęć wypracowywane są zasady

bezpiecznego korzystania z elektronicznych mediów.

W celu przeciwdziałania problemowi cyber przemocy i innym zagrożeniom

związanym z korzystaniem przez dzieci z mediów elektronicznych w lutym 2007 roku

w ramach kampanii „Dziecko w Sieci” powołany został projekt Helpline.org.pl. Pod

adresem www.helpline.org.pl oraz bezpłatnym numerem telefonu 0 800 100 100 mogą

uzyskać pomoc zarówno najmłodsi jak i dorośli (rodzice oraz profesjonaliści).