Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Get Adobe Flash player

Prywatność TAK, anonimowość NIE

Konta Sieciowe

Każdy użytkownik w szkolnej sieci lokalnej powinien mieć zdefiniowane własne konto.
Pracownie z dostaw MEN są tak skonfigurowanie, że po instalacji jest dostępnych 500 kont
uczniowskich na każdym z 4 poziomów zabezpieczeń oraz 100 kont nauczycielskich. Login do
konta uczniowskiego zawiera słowo „student”, nu-mer oraz oznaczenie poziomu zabezpieczeń
(np. student213c). W szkołach jednak dla wygody praktycznie wykorzystuje się jedynie
kilkanaście lub kilkadziesiąt kont. Lepszym rozwiązaniem jest druga z popularnych metod
– przypisywanie danego konta pojedynczemu uczniowi. W praktyce oznacza to, że uczeń Janek
Kowalski posiada konto student213c. Jeżeli wybierzemy tę metodę powinniśmy dysponować bazą, dzięki której możemy błyskawiczne zidentyfikować danego ucznia. Takie rozwiązanie jest dużo lepsze, gdyż zapewnia prywatność każdemu użytkownikowi. Jego pliki czy prace są tylko jego i nie ma do nich dostępu nikt niepowołany. Namawiam jednak wszystkich opiekunów pracowni do zastosowania takiego rozwiązania, które jest bardziej spersonalizowane. Warto przyjąć taką zasadę, że każdy uczeń i każdy nauczyciel jest w sieci sobą, a nie anonimowym numerem. Dzięki dostępnym dla administratorów skryptom można szybko utworzyć całą strukturę użytkowników i nadać im określone uprawnienia. Wtedy login ucznia może wyglądać tak: Janek Kowalski – hasło uczeń ustala sobie sam. Konto to może być w pełnej nazwie bardziej opisane (np. Jan Kowalski, uczeń klasy 2c). W ten sposób realizujemy zarówno postulat prywatności, jak i braku anonimowości. Dzięki takiemu podejściu użytkownicy sieci (nauczyciele i uczniowie) mogą dysponować indywidualnymi kontami pocztowymi, a każda aktywność danego użytkownika jest rejestrowana i może być
monitorowana. Moja kilkunastoletnia praktyka pokazuje, że taki sposób przydzielania
indywidualnych kont uczniom znacząco podnosi po-ziom bezpieczeństwa sieci.
Uczniowie dbają o swoje hasła dostępu, nie ujawnia-ją ich. Mają świadomość,
że każda ich niepożądana i „niebezpieczna” aktywność może być błyskawiczniezidentyfikowana.

 

Zagrożenia internetowe – wyzwanie dla współczesnej edukacji

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Dla dzieci i młodzieży z pokolenia e-generacji Internet jest nie tylko źródłem
in-formacji czy centrum rozrywki, ale staje się także coraz ważniejszym, a niekiedy
głównym i autonomicznym środowiskiem społecznego funkcjonowania. Dlatego kwestia
bezpieczeństwa korzystania z nowoczesnych technologii przez najmłodszych staje się coraz
ważniejszym zagadnieniem wychowawczym. Współcześnie dostępne media poszerzają i
przeobrażają przestrzeń życia dzieci i młodzieży, nadając dzieciństwu inną jakość. Czy
wpływ ten ma charakter pozytywny? Wyniki badań pokazują, że nie zawsze. Wskazują, że
współczesną areną dla zjawisk zagrażających bezpieczeństwu najmłodszych w coraz większym
stopniu staje się cyberprzestrzeń. Wraz ze wzrostem dostępności nowoczesnych technologii
zwiększa się także skala zagrożeń internetowych, które mogą mieć negatywny wpływ na
prawidłowy rozwój i funkcjonowanie dzieci.

Korzystanie z Internetu przez dzieci może wiązać się z następującymi kategoria-mi zagrożeń:

 • kontakt z niebezpiecznymi treściami,
 • kontakty z niebezpiecznymi osobami,
 • przemoc rówieśnicza (cyberprzemoc),
 • uzależnienie od Internetu.

 

 

Treści +18

Dzieci korzystające z Internetu narażone są na kontakt z materiałami, które mogą mieć
szkodliwy wpływ na ich psychikę. Do niebezpiecznych treści zalicza się filmy, zdjęcia
lub teksty o charakterze pornograficznym, prezentujące przemoc, promujące niezdrowe
postawy i zachowania, tj. hazard, używki, anoreksję, uczestnictwo w sektach itp. Cześć
tych materiałów publikowanych jest w sieci nielegalnie (pornografia dziecięca, rasizm),
inne – mimo wysokiej szkodliwości dla najmłodszych internautów – rozpowszechniane są
zgodnie z prawem. Niebezpieczne treści występują w Internecie w ogromnej liczbie.
Materiały pornograficzne to najczęstsza kategoria treści publikowanych w tym medium, na
które młodzi internauci trafiają coraz częściej zazwyczaj przypadkowo! Powszechność
kontaktów dzieci z niebezpiecznymi treściami potwierdzają badania.Skala zagrożenia

 • 71% dzieci natrafiło w Internecie na materiały pornograficzne (63% przypadkowo).
 • 51% dzieci napotkało materiały z brutalnymi scenami przemocy (61% przypadkowo).
 • 28% dzieci trafiło na materiały propagujące przemoc i nietolerancję (74% przypadkowo).

 

Niebezpieczne kontakty sieciaków

Zdecydowana większość młodych internautów korzysta z komunikatorów, czatów i portali
społecznościowych. Dzieci zawierają w ten sposób nowe znajomości, co naraża je na
możliwość kontaktów z niebezpiecznymi osobami. Przez swoją niewiedzę i łatwowierność
młodzi internauci niejednokrotnie stają się ofiarami przestępstw z użyciem sieci: oszustw,
wyłudzeń, włamań komputerowych i innych. Dzieci często podają obcym w sieci prywatne
informacje oraz umawiają się z osobami poznanymi w Internecie na spotkania w rzeczywistym
świecie. O internetowych znajomościach dzieci często nie informują nikogo, udając się na
nie w pojedynkę lub z inną oso-bą nieletnią. Jest to szczególnie niebezpieczne w związku z
coraz częstszym uwodzeniem dzieci w sieci.


Skala zagrożenia

 • Ponad 90% młodych internautów korzysta z serwisów komunikacyjnych.
 • 68% dzieci korzystających z Internetu otrzymało propozycję spotkania od osób poznanych wsieci. 44,6% z nich skorzystało z takiej propozycji.
 • Jedynie 23,6% dzieci informuje rodziców o spotkaniach z osobami poznanymi w sieci.
 • Połowa dzieci spotyka się z internetowymi „znajomymi” w pojedynkę.
 

Internetowa przemoc

Cyberprzemoc to nowe oblicze przemocy rówieśniczej z wykorzystaniem różnych technologii
informacyjnych i komunikacyjnych, jak np.: poczta
elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe
itd. Akty cyberprzemocy przyjmują różne formy: nękanie,

straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających,
kompromitujących zdjęć, filmów oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli.


Skala zagrożeń

47% młodych internautów doświadczyło w sieci wulgarnego wyzywania.

21% dzieci korzystających z Internetu doznało poniżania, ośmieszania i upokarzania.

29% dzieci deklaruje, że ktoś w sieci podawał się za nie wbrew ich woli.

16% młodych internautów doświadczyło straszenia i szantażowania.

14% dzieci zgłasza przypadki rozpowszechniania za pośrednictwem Inter-netu lub GSM
kompromitujących je materiałów.

 

 

Uzależnienie od Internetu-"no live"

Ocena użytkowników: / 73
SłabyŚwietny 

Problem ten dotyczy rozmaitych aktywności, których podejmowanie w Inter-necie jest
atrakcyjne i sprawia, że młodzi ludzie poświęcają mu coraz więcej czasu. Spędzanie w
ten sposób wielu godzin dziennie zaburza ich rozwój, zwłaszcza w aspekcie kontaktów
społecznych. Może prowadzić także do uzależnienia od tego medium. O problemie uzależnienia
od Internetu mówiło się do niedawna przede wszystkim w odniesieniu do osób dorosłych.
Tymczasem praktyka szkół oraz organizacji pracujących z dziećmi i zajmujących się
bezpieczeństwem dzieci w Internecie4 pokazu-je, że problem ten coraz częściej dotyczy
również dzieci. Wiąże się to z coraz większą dostępnością mediów elektronicznych dla
najmłodszych, powszechnością dostępu do sieci oraz coraz atrakcyjniejszą ofertą Internetu.
Zjawisko uzależnienia od sieci wydaje się być związane przede wszystkim z grami sieciowymi,
które w ostatnim czasie cieszą się wśród dzieci i młodzieży olbrzymią popularnością.

Skala zagrożenia

Co prawda nie ma w Polsce badań wskazujących wprost na skalę problemu uzależnień od
Internetu, ale dane dotyczące sposobów korzystania przez dzieci z tego medium wskazują
duży potencjał tego problemu.

 • W Polsce z Internetu korzysta 89% dzieci.
 • Dzieci spędzają w sieci coraz więcej czasu. Od 2006 do 2007 r. średni czas poświęcany miesięcznie na korzystanie z Internetu wzrósł z 15 godzin 56 minut do 24 godzin 27 minut.
 • Niemal co drugie dziecko (45%) korzysta z Internetu codziennie lub prawie codziennie.
 • 70% internautów w wieku 7–14 lat korzysta z możliwości grania online.
 • Wzrastający poziom zagrożeń i skala niebezpiecznych sytuacji doświadczanych przez dzieci to tendencja niepokojąca. Współczesny młody człowiek żyje w otacza-

jącej go przestrzeni medialnej, w której osoby dorosłe są częstokroć jedynie gośćmi
czy wizytatorami – mniej zorientowanymi w obsłudze i potencjale elektronicznych
mediów. Ten deficyt technicznych kompetencji dorosłych daje młodym ludziom
zdecydowaną przewagę nad swoimi nauczycielami i rodzicami w sieci, utrudniając
komunikację międzypokoleniową, a zwłaszcza rozmowy o Internecie. Sprawia to, że w
trudnej sytuacji dzieci i młodzież w pierwszej kolejności szukają wsparcia u
rówieśników. Rodzice czy pedagodzy o niebezpiecznych sytuacjach dowiadują się
niezmiernie rzadko. Dlatego też przed rodzicami i szkołą stoi zadanie wzbogacenia
dotychczasowych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży o brakujący i bardzo
ważny, nowy wymiar ochrony przez zagrożeniami wynikającym z korzystania przez dzieci z
nowoczesnych technologii. Potrzeba ta dostrzeżona została m.in. przez resort edukacji,
czego efektem jest dużo większy zakres problematyki bezpieczeństwa dzieci w sieci w
zreformowanej podstawie programowej obowiązującej od września 2009 r. Tematyka ta od kilku
lat jest również przedmiotem troski organizacji społecznych oraz przedstawicieli branży
telekomunikacyjnej. Najszerszą ofertę w tym zakresie przygotowała Fundacja Dzieci Niczyje
w ramach prowadzonej od 2005 r. kampanii Dziecko w Sieci.

 

 

 


 
Więcej artykułów…